ΕΠΙΣΚΕΥΘΕΙΤΕ ΜΑΣ  /  VISIT US     FB

TW

g+

PRISMALIGHT                                                                    PRISMALIGHT

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ                                                DIMITRIS PANAYIOTIDIS

5ο ΧΛΜ. ΣΑΜΟΥ - ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ                                        5th Km. SAMOS - PYTHAGORION ROAD

ΘΕΣΗ ΒΑΡΕΛΑ  T.K. 83100                                                  VARELA PLACE   -   83100

ΣΑΜΟΣ                                                                             SAMOS - HELLAS (GREECE)

Τηλέφωνα: 210-2850282                                                   Tel. + 30 210 2850282

                  22730-23600                                                          + 30 22730 23600

                      E-mail: info@prismalight.gr  -  info@elegance-illuminated.eu